Wednesday, December 11, 2013

Svior Prezentacija

SVIOR je jedna žestoka prevara!
Nikako nemojte davati novac tom sajtu, sve je jedna velika i dobro organizovana prevara gde se ljudi sa balkana namamljuju slatkim pričama koje se naravno nikada neće ostvariti i gde se poštenim ljudima uzima novac!